Hvordan utrede for demens

Det finnes flere metoder for å utrede demens: Det er viktig å notere at ingen av disse metodene kan gi en definitiv diagnose av demens alene, og en kombinasjon av metoder er vanligvis nødvendig for å stille en sikker diagnose.

Demens – tidlige symptomer

Det finnes ulike former for demens, og de tidlige symptomene kan variere litt avhengig av hvilken type demens det er snakk om. Generelt sett kan man si at de tidlige symptomene på demens kan inkludere: Demens er en samlebetegnelse på en gruppe symptomer som skyldes en skade eller sykdom i hjernen. Det kan føre til …

Demens – tidlige symptomer Les mer »

En sjeldent god og humoristisk bok fra dagens helsevesen

Steffen Jacobsens bok: Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen – Betragtninger fra et langt lægeliv.  Er en humoristisk og ironisk samling medisinske anekdoter med treffende beskrivelse om hvordan dagens byråkratisering av helsevesenet, legger en klam hånd over sunn fornuft og yrkes glede. Overlege og ortopedkirurg Steffen Jacobsen …

En sjeldent god og humoristisk bok fra dagens helsevesen Les mer »

Fremtidens sykepleier – sykepleier viser frem stettoskop

Fremtidens sykepleie – utfordringer og muligheter

Ny rapport om fremtidens sykepleie Helsedirektoratet gav rett før jul ut en rapport som beskrev hvilken sykepleiekompetanse det vil være behov for i fremtiden. Med tanke på fremtidens sykepleietjeneste  anbefaler rapporten etablering av to nye mastere (Master i barne-, ungdoms- og familiesykepleie og Master i allmensykepleie (voksne og eldre pasienter). I tillegg videreføres den nylige etablerte AGS Avansert geriatrisk …

Fremtidens sykepleie – utfordringer og muligheter Les mer »

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt

Klassekampen skrev den 17. november en artikkel om økte effektiviseringskrav på sykehus, på grunn av underfinansiering og mindre resurser. Et resultat av dette blir at ansatte må “løpe” mer for å møte de nye kravene, Parallelt med krav om økt effektivitet i sykehusene (som er statelig finansiert) lanseres det en tillitsreform i kommunehelsetjeneste. En reform med hensikt å snu …

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt Les mer »

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste

  Helsedirektoratet lanserer nå ett pilotprosjekt som skal gå over 3 år Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til …

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste Les mer »

Bilder av demente. Et problem?

Innlegget: ”Frykter at demente pasienter blir utlevert på nett”, publisert på NRKs nettside 10.07.17  ble utgangspunktet for en diskusjon rundt et ikke navngitt sykehjems publisering av bilder av demente pasienter. Aud Furuberg som var den som varslet Datatilsynet om saken sier at «Flere institusjoner deler bilder av pasienter med demens på sosiale medier.» Dette syntes …

Bilder av demente. Et problem? Les mer »