Trenger vi flere sykepleiere?

I innlegget Derfor vil ikke sykepleiere jobbe på sykehjem publisert 28.04.17. i tidsskriftet Sykepleien gis en beskrivelse av en vanlig dag på et sykehjem. Den handler stort sett om stell og rydding, mating m.m. Mange som jobber i feltet nok vil kjenne seg godt igjen. Kommentarfeltet under innlegget er dessverre beskrivende for den interne dialogen blant dagens sykepleiere. …

Trenger vi flere sykepleiere? Les mer »

En sjeldent god og humoristisk bok fra dagens helsevesen

Steffen Jacobsens bok: Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen – Betragtninger fra et langt lægeliv.  Er en humoristisk og ironisk samling medisinske anekdoter med treffende beskrivelse om hvordan dagens byråkratisering av helsevesenet, legger en klam hånd over sunn fornuft og yrkes glede. Overlege og ortopedkirurg Steffen Jacobsen …

En sjeldent god og humoristisk bok fra dagens helsevesen Les mer »

Fremtidens sykepleier – sykepleier viser frem stettoskop

Fremtidens sykepleie – utfordringer og muligheter

Ny rapport om fremtidens sykepleie Helsedirektoratet gav rett før jul ut en rapport som beskrev hvilken sykepleiekompetanse det vil være behov for i fremtiden. Med tanke på fremtidens sykepleietjeneste  anbefaler rapporten etablering av to nye mastere (Master i barne-, ungdoms- og familiesykepleie og Master i allmensykepleie (voksne og eldre pasienter). I tillegg videreføres den nylige etablerte AGS Avansert geriatrisk …

Fremtidens sykepleie – utfordringer og muligheter Les mer »

Studier av demens sett i lys av sivilstatus

Photo by: geralt – Pixabay Det er for tiden estimert at mer enn 48 millioner mennesker globalt har demens, en prevalens som forventes nesten tredobles innen 2050. Ifølge forskere bak en meta-analyse som nylig ble publisert i Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, har dette økt trykket for å identifisere eventuelle modifiserbare risikofaktorer. Data fra …

Studier av demens sett i lys av sivilstatus Les mer »

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt

Klassekampen skrev den 17. november en artikkel om økte effektiviseringskrav på sykehus, på grunn av underfinansiering og mindre resurser. Et resultat av dette blir at ansatte må “løpe” mer for å møte de nye kravene, Parallelt med krav om økt effektivitet i sykehusene (som er statelig finansiert) lanseres det en tillitsreform i kommunehelsetjeneste. En reform med hensikt å snu …

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt Les mer »

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste

  Helsedirektoratet lanserer nå ett pilotprosjekt som skal gå over 3 år Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til …

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste Les mer »

Bilder av demente. Et problem?

Innlegget: ”Frykter at demente pasienter blir utlevert på nett”, publisert på NRKs nettside 10.07.17  ble utgangspunktet for en diskusjon rundt et ikke navngitt sykehjems publisering av bilder av demente pasienter. Aud Furuberg som var den som varslet Datatilsynet om saken sier at «Flere institusjoner deler bilder av pasienter med demens på sosiale medier.» Dette syntes …

Bilder av demente. Et problem? Les mer »

Vil NTNU knowhow revolusjonere måten vi trener på?

  Det kanadiske firmaet  Mio har lansert en aktivitetsmåler basert på norske data og algoritmer. Prof. Ulrik Wisløff har sammen med et forskerteam på NTNU utviklet en ny og meningsfull parameter for måling av hjertefrekvens kalt PAI. PAI står for Personlig Aktivitets Intelligens. PAI-tallet tar utgangspunkt i hjertefrekvensen og sier noe om når vi har gjort nok fysisk …

Vil NTNU knowhow revolusjonere måten vi trener på? Les mer »

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016

Helsekonferansen 2017, med overskriften » Leve hele livet» gikk av staben på Hotel Clarion Gardermoen torsdag 11. til 12. mai i regi av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hva folkehelse er i dag og hvordan den blir og organiseres i morgen, er noe både politikkere og befolkningen er opptatt av. At helseminister Bent Høie var der …

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016 Les mer »