245 kilometer ny asfalt i Østfold

Foto: batega under a CC-licence

Ifølge Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveger i Østfold for 125 millioner kroner i 2009. Omtrent 245 kilometer får dermed nytt og tryggere dekke. Arbeidene starter mandag 27. april og avsluttes i oktober. [24.04.2009]

– Årets asfaltbudsjett er rekordstort. Ekstramidlene fra Regjeringens tiltakspakke gjør at mange strekninger får nytt dekke tidligere enn vi hadde regnet med, sier Olaf Schmedling, byggeleder i Statens vegvesen.

Noen av strekningene som skal asfalteres er:

·     E6 fra Halmstad til Akershus grense (høyre felt mot syd)

·     Riksveg 21 fra Aremark kirke til Otteid og fra Kilebu til Jåvall

·     Riksveg 120 fra Kobbøl til Hvitsten

·     Riksveg 19 til Moss

·     Riksveg 110 gjennom Fredrikstad

·     Fylkesveg 581 fra Grøte bru til Nipa bru

Tips til bilistene under asfaltering

·      Asfalteringsarbeidet gir bedre og tryggere veger, men regn med at du bruker
       lengre tid på vegen mens arbeidene pågår

·      Respekter oppsatte sperringer og de som dirigerer trafikken. Husk at det er en
       utsatt jobb å stå ”midt i vegen”

·      Nødvendig omkjøring vil bli skiltet. Løpende informasjon om stengte veger får
       du på vegvesen.no/trafikkinformasjon

·      Oppdatert fremdriftsplan for asfalteringen finner du på vegvesen.no/asfaltering