45% av de eldre er på nett!

laptop

I følge en ny undersøkelse fra SSB er nå 45% av de eldre nå på nett.

I befolkningen som helhet vokser PC-bruken lite. Mer enn 9 av 10 under 55 år og nesten alle menn har brukt PC de siste tre månedene. 78 prosent av befolkningen bruker PC minst en gang daglig eller nesten hver dag. Det er en økning fra 75 prosent året før. Fortsatt bruker flere menn enn kvinner PC hver dag, og personer med høy utdanning bruker PC oftere enn personer med lav utdanning. Den største veksten i daglig bruk finner vi for dem mellom 65 og 74 år, hvor andelen har vokst til 45 prosent fra 28 prosent i fjor.

Når det gjelder bruk av Internett, ser vi tilsvarende forskjeller knyttet til kjønn, alder og utdanning.

91 prosent har brukt Internett de siste tre månedene. Det er en økning fra 89 prosent i 2008.

Les mer om undersøkelsen hos SSB.