Om oss:

Eldresenteret.no er en informasjonskanal om hvordan helsevesenet fungerer skrevet for pårørende og interesserte. Innholdet er presentert av helsearbeidere med lang erfaring fra feltet. Vi gir deg oppdateringer på helse, helsepolitikk, nye prosjekter og idéer, hvordan søke om helsetjenester, tips til aktiviteter og mye, mye mer.

Hvorfor: Helsetjenestene i dag er omfattende, uoversiktlige og komplekse. Pårørende trenger konkrete og realistisk informasjon om hvilke muligheter og begrensinger helsetjenestene innebærer.

Eldresenteret.no mener at: Det er mye god helse i realistiske forventinger om hvordan helsevesenet faktisk fungerer. Aktive, engasjerte og godt informerte pårørende vil være en viktig ressurs og samarbeidspartner for fremtidens helsetilbud og løsninger. Vi mener derfor at et bindeledd som eldresenteret.no er viktig både som informasjonskanal og diskusjonsforum.