Alle norske museum på nett?

De norske museers samlinger inneholder et svært omfattende materiale. Museene forvalter samlet om lag 15 millioner gjenstander, 9 millioner fotografier og 5000 verneverdige bygninger. To tredjedeler av gjenstandene har naturhistorisk tilknytning, 3,6 millioner blir kategorisert som kulturhistoriske og 600 000 som kunsthistoriske.

En sentral oppgave ved siden av å samle inn, bevare og sikre, forske i materielle vitnemål om mennesker og omgivelsene deres, er formidling og tilgjengeliggjøring av samlingene for å gi anledning til studier, opplæring og opplevelse. Tradisjonelt har samlingen blitt tilgjengeliggjort gjennom utstillinger, men kun en brøkdel av samlingene kan vises på denne måten.

Målet med DigitaltMuseum er å gi museene muligheter til å tilgjengeliggjøre sine samlinger på en enkel og standardisert måte til alle interesserte, uavhengig av tid og sted.

Innhold og metadata

Alle objekter og tilhørende metadata som er publisert via DigitaltMuseum, er hentet fra samlingsforvaltningssystemet Primus. Klargjøring av hvilke objekter som skal publiseres gjøres av museene. Museene er ansvarlige for at gjeldene regelverk overholdes i forhold til rettigheter og personvern for sine samlinger.

Per 1. mai 2009 er gjenstander og fotografier tilgjengelig gjennom DigitaltMuseum, men på sikt skal DigitaltMuseum omfatte andre objekttyper som bygninger, billedkunst, film og video med mer.

Se mer på digitaltmuseum.no