Featured

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt

Klassekampen skrev den 17. november en artikkel om økte effektiviseringskrav på sykehus, på grunn av underfinansiering og mindre resurser. Et resultat av dette blir at ansatte må “løpe” mer for å møte de nye kravene, Parallelt med krav om økt effektivitet i sykehusene (som er statelig finansiert) lanseres det en tillitsreform i kommunehelsetjeneste. En reform med hensikt å snu …

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt Les mer »

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste

  Helsedirektoratet lanserer nå ett pilotprosjekt som skal gå over 3 år Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til …

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste Les mer »

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016

Helsekonferansen 2017, med overskriften » Leve hele livet» gikk av staben på Hotel Clarion Gardermoen torsdag 11. til 12. mai i regi av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hva folkehelse er i dag og hvordan den blir og organiseres i morgen, er noe både politikkere og befolkningen er opptatt av. At helseminister Bent Høie var der …

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016 Les mer »