Fritt brukervalg av hjemmetjenester

I Oslo er det følgende private tjenestetilbydere som er godkjente .