Helse

Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for fysisk aktivitet for eldre.

Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet – effektene er gode uansett. Fysisk aktivitet kan ikke oppheve aldringsprosessen, men forsinke den. Selv meget gamle får god effekt av trening. Det er mulig å vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene, og svake gamle kan være i stand til å gjennomføre relativt intensiv styrketrening.

Svineviruset

Mange media skriver om svineinfluensaen som er oppdaget i Mexico og USA. Lurer du på hva det er eller vil ha oppdaterte opplysninger direkte fra helsemyndighetene går du inn på Folkehelseinstituttets sider som du finner her.

Eldreombudets årsmelding

Eldreombudets årsmelding for 2008 er nå lagt ut på eldreombudets egne hjemmesider. Oslo kommunes eldreombud ble i 2007 underlagt Helse- og sosialombudet, som jobber for at brukere av byens helse- og sosialtjenester skal få de tilbudene og ytelsene de har krav på, samt påse at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne. Ombudet er også …

Eldreombudets årsmelding Les mer »

Legevakt eller lege hjem?

Når man er syk eller ens pårørende blir dårlig, er det ikke alltid mulig å komme til fastlegen på kort varsel. Alternativet blir enten å dra til nærmeste legevakt eller å få en lege hjem. I Oslo som er den tettest  befolkede kommunen i Norge er tilbudet som følger: Hvis fastlegen ikke har mulighet til å …

Legevakt eller lege hjem? Les mer »

Norge, et aldrende samfunn

Eldrebølgen skyldes bare delvis det faktum at vi blir eldre (flere på toppen av pyramiden); vel så viktig er de lave fødselstallene som betyr at det blir færre i bunnen. Og når eldrebølgen ennå ikke helt har nådd oss, skyldes det både at fruktbarheten i Norge fortsatt er relativt høy og at innvandrerne er unge.