Trening

Her finner du tips om trening og helse.

Vil NTNU knowhow revolusjonere måten vi trener på?

  Det kanadiske firmaet  Mio har lansert en aktivitetsmåler basert på norske data og algoritmer. Prof. Ulrik Wisløff har sammen med et forskerteam på NTNU utviklet en ny og meningsfull parameter for måling av hjertefrekvens kalt PAI. PAI står for Personlig Aktivitets Intelligens. PAI-tallet tar utgangspunkt i hjertefrekvensen og sier noe om når vi har gjort nok fysisk […]

Vil NTNU knowhow revolusjonere måten vi trener på? Read More »

Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for fysisk aktivitet for eldre.

Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet – effektene er gode uansett. Fysisk aktivitet kan ikke oppheve aldringsprosessen, men forsinke den. Selv meget gamle får god effekt av trening. Det er mulig å vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene, og svake gamle kan være i stand til å gjennomføre relativt intensiv styrketrening.

Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for fysisk aktivitet for eldre. Read More »