Offentlige tilbud

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste

  Helsedirektoratet lanserer nå ett pilotprosjekt som skal gå over 3 år Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste Read More »

OXLO-uka

OXLO-uka går av stabelen 20. – 26. september og Enhet for mangfold og integrering (EMI) oppfordrer bydeler, skoler og andre kommunale instanser samt organisasjoner til å benytte uka til aktiviteter og arrangementer som setter Oslos mangfold i fokus. EMI oppfordrer også alle til å sende oss informasjon om aktiviteter/arrangementer slik at vi lage en liste over OXLO-aktiviteter

OXLO-uka Read More »

Venstre: Alvorlig bekymret for pasientenes personvern

Venstre er alvorlig bekymret for pasientens personvern dersom regjeringens endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven vedtas. Det åpner for altomfattende og integritetskrenkende pasientjournaler som kan deles elektronisk. Venstres nestleder Trine Skei Grande og Gunvald Ludvigsen i Helse og omsorgskomiteen har derfor fremmet et forslag som ivaretar pasientenes personvern og avgrenser pasientjournaler til å inneholde livsnødvendige opplysninge

Venstre: Alvorlig bekymret for pasientenes personvern Read More »

Video og podcaster fra utenriksdepartementet

  Er du politisk interessert kan du se video-innslag fra statsrådenes reiser eller deltakelse på forskjellige arrangementer rundt om i verden i tillegg til direkteoverføringer av pressekonferanser og andre arrangementer fra departementet på Nett-TV. Du kan også se tidligere overføringer som kan avspilles uavhengig av tid og sted.Du kan også høre utviklingsminister Erik Solheims telefonsamtaler med aktuelle personer

Video og podcaster fra utenriksdepartementet Read More »