Offentlige tilbud

Vi jobber lengre i staten

En ny undersøkelse fra Nova viser at ansatte i staten venter lengre med å pensjonere seg i dag enn tidligere. Samtidig viser studien at det i perioden 2001 til 2008 har blitt vanligere å kombinere pensjon med arbeid. I en ny rapport fra forskningsinstituttet NOVA: «Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten», viser NOVA-forsker Morten Blekesaune at […]

Vi jobber lengre i staten Read More »

Eldreombudets årsmelding

Eldreombudets årsmelding for 2008 er nå lagt ut på eldreombudets egne hjemmesider. Oslo kommunes eldreombud ble i 2007 underlagt Helse- og sosialombudet, som jobber for at brukere av byens helse- og sosialtjenester skal få de tilbudene og ytelsene de har krav på, samt påse at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne. Ombudet er også

Eldreombudets årsmelding Read More »

Seniorporten

Seniorporten er Statens seniorråds veiviser på internett. Nettstedet favner et vidt spekter av temaer, og er en informasjonsbank og en veiviser for alle som er opptatt av politikk og samfunnsutforming for seniorer. Seniorporten har særlig relevans for eksempelvis eldrerådsmedlemmer. Her finner du lenker til mange nettsider for eldre.

Seniorporten Read More »