Publikasjoner

I tidsklemme med aldrende foreldre

Den moderne tidsklemmen rammer ikke bare når barna er små, den kan også bli et problem seinere i livet. I dag jobber mange kvinner deltid for å få tid til å ta seg av aldrende foreldre. Det bør legges bedre til rette for at slik omsorg kan kombineres med arbeid, mener forskerne bak rapporten Helse, familie og omsorg over livsløpet.

Seniorporten

Seniorporten er Statens seniorråds veiviser på internett. Nettstedet favner et vidt spekter av temaer, og er en informasjonsbank og en veiviser for alle som er opptatt av politikk og samfunnsutforming for seniorer. Seniorporten har særlig relevans for eksempelvis eldrerådsmedlemmer. Her finner du lenker til mange nettsider for eldre.