Økonomi

Norge dårligst på solvarme

Norge er på Europa-bunnen i innstallerte solfangere. Svenskene har 13 ganger og danskene 28 ganger så mye som oss. Politikerne må øke støtten til minst halvparten av investeringskostnadene, og kreve solfangere som standard i nye offentlige bygg i Sør-Norge.

Penger igjen på skatten?

Når selvangivelsen er innlevert og håpet om penger igjen på skatten ennå lever, finnes det nettsteder som lett gir pengene ben og gå på.

Oslo: Krisepenger også til eldre

– Oslo kommune er den første kommunen i landet som legger fram en sak om hvordan de ekstraordinære midlene til trygging av sysselsettingen skal fordeles. Også de eldre tilgodesees.