Pårørende

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016

Helsekonferansen 2017, med overskriften » Leve hele livet» gikk av staben på Hotel Clarion Gardermoen torsdag 11. til 12. mai i regi av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hva folkehelse er i dag og hvordan den blir og organiseres i morgen, er noe både politikkere og befolkningen er opptatt av. At helseminister Bent Høie var der …

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016 Les mer »

Hvordan søke sykehjemsplass

For å søke sykehjemsplass må man ta kontakt med kommunen, eller bydelen hvor en bor i. Man kontakter enten søknadskontoret, bestillerkontoret eller servicetorget. Ikke alle kommuner har egne bestillerkontor som behandler søknadene om hjemmesykepleie, praktisk bistand og sykehjem.

Gerotranscendens

Hva er den gode alderdommen? Det finnes flere teorier om aldring. De mest kjente teoriene som beskriver den psykososiale aldringsprosessen er: Tilbaketrekningsteorien Bytteteorien Aktivitetsteorien Kontinuitetsteorien Gerotranscendens Tilbaketrekningsteorien hevder at det å trekke seg tilbake fra tidligere sosiale roller er en normal prosess.  Tilbaketrekningen er genetisk betinget og er en forberedelse til døden. Aktivitetsteorien derimot sier at tilbaketrekning …

Gerotranscendens Les mer »

Flere får kreft, færre dør av kreft

Folkeinstituttet skriver idag at kreftdødeligheten har endret seg lite fra 1950 til i dag. Kreftforekomsten har derimot økt. For begge kjønn samlet er det om lag én av fire nordmenn som dør av kreftsykdom i dag. Høyere kreftdødelighet blant menn. Kreftdødeligheten blant menn er høyere enn blant kvinner. De tre kreftformene som tar flest liv blant menn …

Flere får kreft, færre dør av kreft Les mer »

Du kan selv melde om bivirkninger

Får du bivirkninger av medisinene dine kan du selv melde om dette. Besøk siden til Legemiddelverket og meld fra der. Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge, både legemidler som du har fått på resept og reseptfrie. Bivirkninger av naturmidler, kosttilskudd (helsekost) og kosmetiske produkter må meldes via lege, farmasøyt på …

Du kan selv melde om bivirkninger Les mer »

Med litt hjelp…

Frivilighetsentralen kan hjelpe med det meste for både unge og gamle. Her er en liste over noe av det de kan bidra med: Opprette fast betalingsavtale med bank eller post for betaling av faste regninger (avtale-giro). Opprette brev-giro for andre ikke faste betalinger/fakturaer. Opprette høyrentekonto med høyere rente hvis ønskelig. Bestille bank- eller postkort (Visa) …

Med litt hjelp… Les mer »