Demens – tidlige symptomer

Det finnes ulike former for demens, og de tidlige symptomene kan variere litt avhengig av hvilken type demens det er snakk om. Generelt sett kan man si at de tidlige symptomene på demens kan inkludere:

Demens er en samlebetegnelse på en gruppe symptomer som skyldes en skade eller sykdom i hjernen. Det kan føre til svekket kognitive evner, som minne, språk, orientering og oppmerksomhet. Det kan også føre til endringer i atferd og personlighet. De tidlige symptomene kan variere litt avhengig av hvilken type demens det er snakk om

Det finnes mange ulike årsaker til demens, men den mest kjente formen er Alzheimer’s sykdom, som utgjør omtrent 60-80% av tilfellene.

Tidlige symptomer på demens kan være:

  • Minnebesvær: Dette kan være problemer med å huske nylige hendelser, glemme avtaler eller avtaler man har gjort, glemme hva man har sagt, eller ha problemer med å huske navn eller fakta man tidligere hadde lett for å huske.
  • Problemer med å konsentrere seg eller å følge samtaler: Det kan bli vanskeligere å holde fokus på en oppgave eller samtale over lengre tid, og man kan ha problemer med å huske detaljer fra det man nettopp har hørt eller lest.
  • Problemer med å utføre dagligdagse gjøremål: Man kan ha problemer med å huske hvordan man gjør ting man tidligere har gjort uten problemer, som å lage mat eller betale regninger.
  • Endringer i adferd og personlighet: Demens kan føre til at man blir mer tilbaketrukket eller isolert, eller at man endrer adferd på andre måter, som å bli mer mistenksom eller aggressiv.
  • Endringer i språk og kommunikasjon: Man kan ha problemer med å finne riktige ord eller med å formulere seg tydelig, og man kan også ha problemer med å forstå andre.
  • Endringer i orientering og plassering: Man kan ha problemer med å huske hvor man er eller hva tid det er, eller man kan ha problemer med å finne veien hjem eller til andre steder man kjenner godt.
  • Endringer i evnen til å utføre praktiske gjøremål: Det kan bli vanskeligere å utføre praktiske gjøremål som å kle på seg eller å gjøre rent, eller man kan ha problemer med å utføre enkle matematiske beregninger.
  • Endringer i sensoriske evner. Dette kan inkludere syns- eller hørselshemmelser

Det er viktig å huske at alle mennesker er forskjellige, og at ikke alle som utvikler demens vil vise alle disse symptomene. Det kan også være at symptomene dukker opp gradvis og at de kan komme og gå i ulike faser. Hvis du mistenker at du eller noen du kjenner kan ha demens, bør du rådføre deg med en lege for å få en diagnose og riktig behandling.