Eldre kan få en telefonvenn – Gratis!

Telefonkontakt for eldre og uføre er en selvstendig, landsdekkende organisasjon, med hovedmål å skaffe frivillige telefonvenner til eldre og uføre. Telefonkontakt er et tilbud til alle hjemmeboende eldre og uføre. Ordningen kan bryte en isolasjon skapt av ensomhet og bevegelseshemming, ved at en telefonvenn ringer til fast tid hver uke. Telefonkontakt-forholdene gjør det triveligere og tryggere for eldre og uføre å bo hjemme. Telefonkontakt får økonomisk støtte fra Helse- og Sosialdirektoratet, kommunene, samt noen fondsmidler.

Brukerne
Mange brukerne kommer via hjemmetjenesten. Både pårørende og brukere kan også ta direkte kontakt når de får vite om tilbudet. Brukere av ordningen betaler ingen ting.

Telefonvennene
Hvis du har overskudd, og setter pris på kontakt med andre mennesker, kan du bli telefonvenn. Telefonvennen påtar seg å ringe sin faste bruker en gang i uken, ca ett kvarter hver gang. Telefonvennen får dekket sine telefonutgifter, som normalt utgjør 200 kr årlig.For å bli telefonvenn må man møte til en samtale og undertegne taushetserklæring, samt oppgi en referanseperson.

Les mer og kontakt Telefonkontakt for eldre og uføre her.