En sjeldent god og humoristisk bok fra dagens helsevesen

Steffen Jacobsens bok: Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen – Betragtninger fra et langt lægeliv.  Er en humoristisk og ironisk samling medisinske anekdoter med treffende beskrivelse om hvordan dagens byråkratisering av helsevesenet, legger en klam hånd over sunn fornuft og yrkes glede.

Overlege og ortopedkirurg Steffen Jacobsen sa nylig opp sin jobb i protest mot sunnhetsreformen og byråkratene som er den nye adelen på hospitalene. Han sier: «Utopien på Regionsrgådene synes å være sykehus uten leger – gjerne også uten pasienter. Til gjengjeld skal hvert åndedrag, som en ansatt i region Hovedstaden tar, dokumenteres i skjemaer.»

Hvorfor skal en bok om dansk helsevesen fenge norske lesere? Fordi den virkelighet den beskriver er skremmende likt den vi opplever i Norge. I likhet med Danmark opplever vi de samme byråkratiske utfordringene som styrer alt ned til minste detalj. Derfor er det å lese om spontane og humoristiske møter med pasienter og sykepleiere på en hektisk nattevakt langt fra skjemaer og årsplaner rett og slett en befrielse.

Steffen Jacobsen som både er en selvironisk og selvutleverende lege balanserer det tragikomiske, det ironiske og det firkantede byråkrati på en lekende måte. Noe som får leseren til å minnes alle de gode historiene en selv har opplevd i helsevesenet. Boken er rett og slett en inspirasjon til fortsatt arbeidsglede og yrkesstolthet, til tross for byråkratiet som gjør det de kan for å stoppe det.

God lesing.

link til boken – Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen