Flere private sykehjem i Oslo

Byrådet foreslår å konkurranseutsette åtte nye sykehjem de neste tre årene. Åtte er allerede konkurranseutsatt. – Vi har tro på å bruke markedet for å gi eldre i Oslo et bedre tilbud, sier Sylvi Listhaug byråd for velferd og sosiale tjenester.  

Byrådet foreslår å konkurranseutsette to sykehjem i år, tre sykehjem i 2010 og tre sykehjem i 2011. Byrådet vil starte med å konkurranseutsette de dårligste sykehjemmene først.  Hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes skal plukkes ut basert på objektive kriterier og faglig skjønn.

– Vi er utålmodig etter å modernisere eldreomsorgen slik at de som bor på sykehjem skal bestemme over eget liv. Vi vil sikre selvsagte rettigheter som at de skal kunne stå opp, spise og legge seg når de vil. Eldre som bor på sykehjem skal få en bedre livskvalitet. Det skal konkurransen bidra til, uttaler Sylvi Listhaug.

Mer eldreomsorg for pengene
En ordinær kommunal sykehjemsplass kostet 548 000 kr. pr plass i 2007, mens de kommersielle sykehjemmene var billigst med en pris pr. plass på 541 000 kr. På de fem siste konkurransene på drift av sykehjem har vi spart 33 millioner kr. årlig.
 – Vi vil konkurranseutsette sykehjemmene for å få bedre kvalitet. Det vi eventuelt sparer skal gå til å styrke tilbudet til de eldre. Vi tror at vi på denne måten kan få mer eldreomsorg for pengene og at vi kan gi tilbud om flere sykehjemsplasser til våre eldre innbyggere med behov, sier Sylvi Listhaug videre. 

Økt lengde på kontraktene
Byrådet går inn for at kontraktene skal inngås for en periode på 6 år, ikke 4 år som i dag, med opsjon på forlengelse i inntil 2 år.
 – Dette gjør at kommunen kan bruke mindre ressurser på å utarbeide anbud, og det gir mer forutsigbarhet for beboerne, de ansatte og leverandøren, sier Listhaug.

Konkurransen skal evalueres
Etter de åtte sykehjemmene er konkurranseutsatt skal det foretas en evaluering for å se på resultatene. Hvis resultatene fra evalueringen blir så bra som vi forventer kommer vi til å konkurranseutsette flere sykehjem etter 2011.
– Byrådet er opptatt av å ha konkurranse og mangfold, ikke monopoler.  Vi tror at konkurranse fører til nytenkning og kreativitet, også innenfor eldreomsorgen, avslutter Sylvi Listhaug.