Fritt brukervalg av hjemmetjenester

tjenestetilbydereI  2006  ble det innført fritt brukervalg av hjemmetjenester i Oslo. Det innebærer at en selv  kan velge om en vil benytte seg av de kommunale hjemmehjelpstjenestenene eller bruke de private hjemmehjelpstjenestetilbydere. Det skal ikke være noen forskjell på tilbudet og servicen fra enten de kommunale eller de private tilbyderene. Oppdragets art og den tiden det skal ta er styrt gjennom vedtak gjort av bestillerkontoret i de respektive bydelene. Ønsker en ekstra oppdrag utenom, kan en bestille og betale for det. Om det er endringer som skjer, slik at det er behov for ytterligere hjelp, kontakter en bestillerkontoret for å be om ytterligere økning av hjelpen. Bestillerkontoret vil da ta en ny vurdring og eventuelt utvide vedtak. Er man uenig i vedtaket eller dets rammer kan man klage ved å henvende seg skriftelig til kontoret som gjorde vedtaket, de skal hjelpe til om en trenger hjelp med utformingen av klagen. Se her for videre informasjon. 

Her er listen over de godkjente private tilbyderene i Oslo:

Prima Omsorg AS 
Attendo Care AS
Total Helseservice AS
Oslo Helse og Omsorg
Omsorg & Helse as
CityMaid HjemmeService
Carema omsorg
A.S.O.R . – Active Service Omsorg og Rekruttering
Avlastningsteamet – Kamfer  

Dette er de private leverandørene av privat hjemmehjelpstjenester, men ikke alle er representert i alle bydeler, oversikt over hvilke bydeler de har avtale med finner du her

Hva forskjellen på en privat og en kommunal tjenestetilbyder, samt hva du kan forvente deg og hvordan du bytter får du informasjon om her.