Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

handbokDet er ikke alltid enkelt å orientere seg om tilbud og tjenester vi har rett til innen kommunen. Derfor har Helsedirektoratet laget håndboken om helse og sosialtjenesten innen kommunen. Målet er å gi en oversikt over rettigheter og plikter etter helse- og sosiallovgivningen, og hvordan en skal forholde deg til kommunal forvaltning ved søknad, vedtak og klagebehandling. Håndboka gir oversikt over de viktigste tjenestetilbudene i kommunen og hvilke prinsipper tjenestene er basert på. Last ned håndboken her.