Her trengs du!

Mange har lyst til å gjøre noe for andre. Og det er mange som trenger litt hjelp. Vi har samlet 10 forslag til foreninger som alle gjør en stor forskjell i samfunnet og du kan hjelpe dem. 

1. Frivillighetssentralen:
Formidler hjelp til å løse små og større daglige problemer for eksempel å skifte lyspærer, handle, følge besøksvenn, telefonkontakt, transport, rådgiving, kurs, formidling, etc.

2. SFO:
Skolefritidsordningen er et tilbud for 1.-4. klassinger. Her kan barna være etter skoletid istedet for å være hjemme alene til foreldrene kommer hjem. SFO trenger voksne som kan være tilstede for barna i tillegg til de ofte for få voksne. En meget hyggelig ettermiddagsstund. Kontakt din nærmeste skole.

3. Fedre for fedre:
Fedre for Fedre er et tiltak av og for fedre. Mange barn vokser opp hos en av foreldrene og enkelte barn har lite kontakt med faren sin. Målet med Fedre for Fedre er at barna opplever en stabil og trygg far, øke fedres tro på seg selv som far og å styrke fedres nettverk. Fedre kan få kontakt med en frivillig – en «kameratpappa» – som selv er far. En slik kontakt kan bidra til å bedre forholdet mellom far og barn, og barnet kan få oppleve en mer stabil og trygg kontakt med far.

4. Røde kors:
Gjennom mange aktiviteter gjør Oslo Røde Kors en omfattende innsats for å hjelpe folk i fylket. Mangfoldet i våre prosjekter er stort, og det samme gjelder målgruppene. Her kan man finne noe for alle og enhver!

5. Blå Kors:
Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

6.Redd barna:
Redd Barna kjemper for barns rettigheter – både i Norge og internasjonalt. Vi slåss for at alle barn skal få innfridd sine rettigheter til skole, beskyttelse, helse og mat.

7. Eldresentrene:
Bydelens eldresentre trenger «unge» frivillige (65+).  De har mange aktiviteter: golf, foto, lappeteknikk, film, håndarbeid og diverse kurs innen data, sms, språk, kryssord, sjakk m.m. og lover deg et hyggelig miljø med nye bekjentskap.

8. Frelsesarméen:
Som frivillig kan du engasjere deg i menighetsarbeid, arbeid blant rusmisbrukere, eldreomsorg, helsearbeid, fengselsarbeid, matutdeling, Fretex, hjemmebesøk, ulike fritidsaktiviteter for barn og unge, og mye, mye mer.
Frivillighetskonsulent i Frelsesarmeen, Bjørg Randi Bråthen er klar til å motta din henvendelse uansett hvor i landet du befinner deg. Ring henne på 47 46 31 22. Du kan også sende e-post ved å klikke her: Bjørg Randi Bråthen

9. SOS-rasisme:
SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

10: Norsk folkehjelp:
Det kommer svært mange enslige mindreårige asylsøkere til landet, og behovet for verger til barna er stort. Nå kan du engasjere deg! Norsk Folkehjelp har fått i oppdrag fra UDI å stå for rekruttering, opplæring og oppfølging av verger i transittfasen; altså i Oslo-området og for barna ved omsorgssentrene på Eidsvoll og Skiptvet, og senere Gjøvik.