Hjem

Pocket


Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt

Klassekampen skrev den 17. november en artikkel om økte effektiviseringskrav på sykehus, på grunn av underfinansiering og mindre resurser. Et resultat av dette blir at ansatte må “løpe” mer for å møte de nye kravene, Parallelt med krav om økt effektivitet i sykehusene (som er statelig finansiert) lanseres det en tillitsreform i kommunehelsetjeneste. En reform med hensikt å snu fokuset bort fra stoppeklokkesykepleie og byråkratisering over mot en mer fleksibel og behovsbasert tjenesteutøving. Ropene …

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt Les mer »

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste

  Helsedirektoratet lanserer nå ett pilotprosjekt som skal gå over 3 år Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til dagens ordning gir et bedre tilbud til pasientene/innbyggerne. Primærhelseteam er definert som en flerfaglig gruppe …

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste Les mer »

Trenger vi flere sykepleiere?

I innlegget Derfor vil ikke sykepleiere jobbe på sykehjem publisert 28.04.17. i tidsskriftet Sykepleien gis en beskrivelse av en vanlig dag på et sykehjem. Den handler stort sett om stell og rydding, mating m.m. Mange som jobber i feltet nok vil kjenne seg godt igjen. Kommentarfeltet under innlegget er dessverre beskrivende for den interne dialogen blant dagens sykepleiere. Man er mer opptatt av hva som er den korrekte tidsbruk pr. rapport og fraværet …

Trenger vi flere sykepleiere? Les mer »

Nok er nok – organisering i helsevesenet

6. nov. 2018 la Vigdis Jarness Reisæter ut et innlegg på facebook hvor hun forklarer hvorfor hun nylig sluttet som sykepleier etter 10 år i geriatrien. Innlegget ble også delt på VG, NRK og sykepleien.no I innlegget skriver hun blant annet om at hun er: skremt over å se at avstanden mellom hva vi burde gjøre, og hva vi faktisk har tid til å gjøre blir større for hver dag. …

Nok er nok – organisering i helsevesenet Les mer »

En sjeldent god og humoristisk bok fra dagens helsevesen

Steffen Jacobsens bok: Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen - Betragtninger fra et langt lægeliv.  Er en humoristisk og ironisk samling medisinske anekdoter med treffende beskrivelse om hvordan dagens byråkratisering av helsevesenet, legger en klam hånd over sunn fornuft og yrkes glede. Overlege og ortopedkirurg Steffen Jacobsen sa nylig opp sin jobb i protest mot sunnhetsreformen og byråkratene som er den nye …

En sjeldent god og humoristisk bok fra dagens helsevesen Les mer »

Fremtidens sykepleie – utfordringer og muligheter

Ny rapport om fremtidens sykepleie Helsedirektoratet gav rett før jul ut en rapport som beskrev hvilken sykepleiekompetanse det vil være behov for i fremtiden. Med tanke på fremtidens sykepleietjeneste  anbefaler rapporten etablering av to nye mastere (Master i barne-, ungdoms- og familiesykepleie og Master i allmensykepleie (voksne og eldre pasienter). I tillegg videreføres den nylige etablerte AGS Avansert geriatrisk sykepleie/ AKG Avansert klinisk sykepleie. Det overordnede målet med å innføre avanserte sykepleierroller er å …

Fremtidens sykepleie – utfordringer og muligheter Les mer »

Studier av demens sett i lys av sivilstatus

Photo by: geralt - Pixabay Det er for tiden estimert at mer enn 48 millioner mennesker globalt har demens, en prevalens som forventes nesten tredobles innen 2050. Ifølge forskere bak en meta-analyse som nylig ble publisert i Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, har dette økt trykket for å identifisere eventuelle modifiserbare risikofaktorer. Data fra 15 observasjonsstudier med over 800 000 deltakere ble gjennomgått for å vurdere virkningen av en …

Studier av demens sett i lys av sivilstatus Les mer »

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt

Klassekampen skrev den 17. november en artikkel om økte effektiviseringskrav på sykehus, på grunn av underfinansiering og mindre resurser. Et resultat av dette blir at ansatte må “løpe” mer for å møte de nye kravene, Parallelt med krav om økt effektivitet i sykehusene (som er statelig finansiert) lanseres det en tillitsreform i kommunehelsetjeneste. En reform med hensikt å snu fokuset bort fra stoppeklokkesykepleie og byråkratisering over mot en mer fleksibel og behovsbasert tjenesteutøving. Ropene …

Tillitsreform – reform eller tilbakeskritt Les mer »

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste

  Helsedirektoratet lanserer nå ett pilotprosjekt som skal gå over 3 år Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til dagens ordning gir et bedre tilbud til pasientene/innbyggerne. Primærhelseteam er definert som en flerfaglig gruppe …

Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste Les mer »

Bilder av demente. Et problem?

Innlegget: ”Frykter at demente pasienter blir utlevert på nett”, publisert på NRKs nettside 10.07.17  ble utgangspunktet for en diskusjon rundt et ikke navngitt sykehjems publisering av bilder av demente pasienter. Aud Furuberg som var den som varslet Datatilsynet om saken sier at "Flere institusjoner deler bilder av pasienter med demens på sosiale medier." Dette syntes Aud Furuberg både var – nedverdigende og respektløst. Oppslaget ble fulgt opp og diskutert i …

Bilder av demente. Et problem? Les mer »

Ut å løp! Med rullator!

Frogner Gran Prix Rullator - og Stavgangløpet 2017 Tirsdag 26. september 2017, kl: 12:00 Inviterer Bydel Frogner alle byens seniorer, fra 62 år og oppover til det femte rullator- og stavgangsløpet i Oslo kommune. Dette skjer på Frogner stadion, rett ved Frognerparken. Her legges det til rette for at flere hundre rullator- og rullestolbrukere, stav- og fotgjengere samles til fysisk aktivitet og trening i kombinasjon med en god porsjon humor …

Ut å løp! Med rullator! Les mer »

Vil NTNU knowhow revolusjonere måten vi trener på?

  Det kanadiske firmaet  Mio har lansert en aktivitetsmåler basert på norske data og algoritmer. Prof. Ulrik Wisløff har sammen med et forskerteam på NTNU utviklet en ny og meningsfull parameter for måling av hjertefrekvens kalt PAI. PAI står for Personlig Aktivitets Intelligens. PAI-tallet tar utgangspunkt i hjertefrekvensen og sier noe om når vi har gjort nok fysisk aktivitet for å beskytte oss mot livsstilssykdommer. PAI skalaen går fra 0-100. Målet er i …

Vil NTNU knowhow revolusjonere måten vi trener på? Les mer »

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016

Helsekonferansen 2017, med overskriften " Leve hele livet" gikk av staben på Hotel Clarion Gardermoen torsdag 11. til 12. mai i regi av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hva folkehelse er i dag og hvordan den blir og organiseres i morgen, er noe både politikkere og befolkningen er opptatt av. At helseminister Bent Høie var der begge dagene, samt at statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen var der på fredagen …

Tall fra Pårørendeundersøkelsen 2016 Les mer »

Teknologisk revolusjon nå!

Helsevesenet står foran en stor teknologisk utvikling de kommende år. Noen snakker sågar om en revolusjon. Ikke bare skal helsevesenet møte en stadig større gruppe eldre, vi står også foran en økonomisk utfordring. Hvordan skal pengene strekke til? Hvordan skal de eldre få flere gode dager for de samme skattepengene? Her er det mange som håper at svaret må bli teknologisk utvikling. Man ønsker at ny teknologi til en viss …

Teknologisk revolusjon nå! Les mer »

Valget 2017 – et helsevalg?

  Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11.september. Helse er et viktig tema for mange velgere og et tema som ofte debatteres. I de fleste debatter er alle enige om i større eller mindre grad gi å mere penger til helsevesenet, men det er få konkrete forslag om hvordan organisere helsevesenet for å få gode tjenester. Flere mediehus har egne valgomater for å hjelpe velgerne til å finne sitt …

Valget 2017 – et helsevalg? Les mer »

For få menn i helsevesenet

I helsevesenet er det dessverre alt for få menn. En rapport fra 2012 viste at det er ca 10% menn i helsevesenet. De fleste mennene i helsevesenet jobber på sykehus. Det kan muligens ha noe med at tempoet og statusen er høyere der. Kommunehelsetjenesten har dessverre aldri hatt høy status blant menn. Av de som søkte på sykepleierutdanningen i 2017 var det 2421 menn av 15738 søkere, noe som vil …

For få menn i helsevesenet Les mer »

Hvordan søke sykehjemsplass

For å søke sykehjemsplass må man ta kontakt med kommunen, eller bydelen hvor en bor i. Man kontakter enten søknadskontoret, bestillerkontoret eller servicetorget. Ikke alle kommuner har egne bestillerkontor som behandler søknadene om hjemmesykepleie, praktisk bistand og sykehjem.

Gerotranscendens

Hva er den gode alderdommen? Det finnes flere teorier om aldring. De mest kjente teoriene som beskriver den psykososiale aldringsprosessen er: Tilbaketrekningsteorien Bytteteorien Aktivitetsteorien Kontinuitetsteorien Gerotranscendens Tilbaketrekningsteorien hevder at det å trekke seg tilbake fra tidligere sosiale roller er en normal prosess.  Tilbaketrekningen er genetisk betinget og er en forberedelse til døden. Aktivitetsteorien derimot sier at tilbaketrekning ikke er normalt, men et resultat av rolletap og at den gode alderdommen er en …

Gerotranscendens Les mer »

Ny bok: Personlig økonomi for penjonister

Boken Personlig økonomi for pensjonister av Tor Busch er en glimrende bok for de som enten nylig er blitt pensjonister eller snart skal bli det. Boken gir gode og oversiktlige svar på spørsmål som en ellers måtte gå til banken eller trygdekontoret for å få svar på. Om en ikke er økonom da som Tor Busch. Han er siviløkonom og dr.oecon. og professor emeritus ved Handelshøyskolen i Trondheim. Som nylig pensjonist …

Ny bok: Personlig økonomi for penjonister Les mer »

Velg DAB+

Norge er det eneste landet i verden som har bestemt at FM båndet skal slukkes. Det betyr at alle som vil høre på radio etter 2017 må belage seg på kjøpe en DAB radio om en fortsatt vil høre på Nitimen og Kunstreisen i fremtiden. Det er således ingen hast, men det kan være smart å ha vendt seg til den nye teknologien før det gamle analoge nettet slukkes. Utviklingen går …

Velg DAB+ Les mer »

Lær data!

Folkeuniversitetet har egne seniorkurs over hele landet som kan hjelpe deg i gang med databruken. Blant annet i de populære programmene Word og Excell. Se mer på Folkeuniversitetets nettsider for å finne et kurs nær deg.      

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *