Hvordan søke sykehjemsplass

Illustrasjonsfoto, Majorstuen bo- og behandlingssenter, søke sykehjemsplassSøke sykehjemsplass

[fbshare type=»button» width=»100″] For å søke sykehjemsplass må man ta kontakt med kommunen, eller bydelen hvor en bor i. Man kontakter enten søknadskontoret, bestillerkontoret eller servicetorget. Ikke alle kommuner har egne bestillerkontor som behandler søknadene om hjemmesykepleie, praktisk bistand og sykehjem. I mindre kommuner henvender en seg direkte til hjemmesykepleien. Hvordan de forskjellige kommunene og bydelene er organisert varierer fra kommune til kommune avhengig av størrelse.

Hvem søker?

Det er i de fleste tilfeller barna som bistår i prosessen med å søke om sykehjemsplass.  Den første kontakten med kommunehelsetjenesten handler oftest om å få hjelp til renhold og handling. Deretter blir det ofte hjelp fra hjemmesykepleien, og når det ikke lenger er tilstrekkelig sender man søknad om fast plass på sykehjem. Dette kalles å gå omsorgstrappen. En starter med enkle tiltak som utprøves for så å øke dem. Når hjemmesykepleien ikke lenger klarer å gi et forsvarlig eller tilstrekkelig tilbud, blir fast plass på sykehjem aktuelt.

Kø?

Mange pårørende opplever at det tar for lang tid fra de selv mener at behovet for fast plass på sykehjem er der, til de faktisk har fått plass. Dette skyldes som oftes mange faktorer. Både byråkratiske, økonomiske og antall ledige sykehjemsplasser i kommunen spiller inn. Det er en stor kabal som skal gå opp. Alle får plass, selv om det i noen tilfeller kan ta dra ut i tid. Selv har jeg ikke opplevd at det har vært uforsvarlig, selv om pårørende i perioden før sykehjemsplass er innvilget opplever det som utrolig belastende. Dette kan i mange tilfeller skyldes at de har vært involvert i omsorg for sine foreldre i lang tid og har lite tålmodighet og krefter igjen.

Siden det handler om økonomi og prioriteringer er det viktig for kommunen at resursene blir rettferdig fordelt. Derfor skal søknadene om sykehjemsplass dokumenteres og begrunnes før de legges frem på et vedtaksmøte hvor søknaden enten blir godtatt, avslått eller utsatt.

For å få godkjent en søknad er det derfor viktig å ha god dokumentasjon fra fastlege, pårørendes opplevelser og beskrivelser av hjemmesituasjonen. Man trenger uttalelser fra hjemmesykepleien, vurderinger gjort av konsulent på søknadskontoret, samt journaler fra allerede løpende tjenester (det siste har kommunen i sitt journalsystem)