Hvordan søke sykehjemsplass

Pocket

Illustrasjonsfoto, Majorstuen bo- og behandlingssenter, søke sykehjemsplassSøke sykehjemsplass

[fbshare type=»button» width=»100″] For å søke sykehjemsplass må man ta kontakt med kommunen, eller bydelen hvor en bor i. Man kontakter enten søknadskontoret, bestillerkontoret eller servicetorget. Ikke alle kommuner har egne bestillerkontor som behandler søknadene om hjemmesykepleie, praktisk bistand og sykehjem. I mindre kommuner henvender en seg direkte til hjemmesykepleien. Hvordan de forskjellige kommunene og bydelene er organisert varierer fra kommune til kommune avhengig av størrelse.

Hvem søker?

Det er i de fleste tilfeller barna som bistår i prosessen med å søke om sykehjemsplass.  Den første kontakten med kommunehelsetjenesten handler oftest om å få hjelp til renhold og handling. Deretter blir det ofte hjelp fra hjemmesykepleien, og når det ikke lenger er tilstrekkelig sender man søknad om fast plass på sykehjem. Dette kalles å gå omsorgstrappen. En starter med enkle tiltak som utprøves for så å øke dem. Når hjemmesykepleien ikke lenger klarer å gi et forsvarlig eller tilstrekkelig tilbud, blir fast plass på sykehjem aktuelt.

Kø?

Mange pårørende opplever at det tar for lang tid fra de selv mener at behovet for fast plass på sykehjem er der, til de faktisk har fått plass. Dette skyldes som oftes mange faktorer. Både byråkratiske, økonomiske og antall ledige sykehjemsplasser i kommunen spiller inn. Det er en stor kabal som skal gå opp. Alle får plass, selv om det i noen tilfeller kan ta dra ut i tid. Selv har jeg ikke opplevd at det har vært uforsvarlig, selv om pårørende i perioden før sykehjemsplass er innvilget opplever det som utrolig belastende. Dette kan i mange tilfeller skyldes at de har vært involvert i omsorg for sine foreldre i lang tid og har lite tålmodighet og krefter igjen.

Siden det handler om økonomi og prioriteringer er det viktig for kommunen at resursene blir rettferdig fordelt. Derfor skal søknadene om sykehjemsplass dokumenteres og begrunnes før de legges frem på et vedtaksmøte hvor søknaden enten blir godtatt, avslått eller utsatt.

For å få godkjent en søknad er det derfor viktig å ha god dokumentasjon fra fastlege, pårørendes opplevelser og beskrivelser av hjemmesituasjonen. Man trenger uttalelser fra hjemmesykepleien, vurderinger gjort av konsulent på søknadskontoret, samt journaler fra allerede løpende tjenester (det siste har kommunen i sitt journalsystem)

2 hendelser på “Hvordan søke sykehjemsplass”

 1. Anne Berit Aunvik

  Hvor lang tid må en forvente fra søknad om fast sykehjemsplass ril at vedtak blir fattet i Trondheim?

 2. Hvor lang tid må en forvente fra søknad om fast sykehjemsplass ril at vedtak blir fattet i Trondheim?


  Hei!
  Beklager sent svar.
  Du lurer på hvor lang tid det kan ta fra en søker om sykehjemsplass til en fra godkjent plass.
  Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner hva ventetiden i Trondhjem pleier å være.
  Generelt kan jeg si noe om prosessen. Det er veldig stor forskjell mellom kommunenes ventetid. Når en har søkt om sykehjemsplass, går saksbehandler gjennom informasjonen de har fra hjemmesykepleien og fast legen og legger så saken frem på et vedtaksmøte. Der vurderes de forskjellige søknadene individuelt før vedtak om fast plass gjøres. Siden det er et politisk fokus på at «det er best å være hjemme så lenge som mulig» samt at det skal legges til rette for å klare seg hjemme så lenge som mulig, vil det alltid stilles spørsmål om det er mulig å sette inn mer hjelp i hjemmet, enten med mer hjemmesykepleie eller mer hjemmehjelp, dagsenter, eller annen praktisk tilrettelegging. Det kan også være snakk om å prøve med korttidsopphold i en periode, hvor fokuset er ernæring og opptrening. Mange kommuner vil ikke innvilge søknader om fast plass på sykehjem før en har prøvd omsorgstrappen. Dvs. At en har prøvd ut alle mulige tiltak i hjemmet før en konkluderer med vedtak om fast plass.

  Generelt er det å følge opp med å ta kontakt med den saksbehandlere og spørre om hvor saken ligger og om når den skal tas opp, viktig. Sitter en stille og venter på svar kan det fort dra ut, det er viktig å holde «trykket» oppe. Ved avslag på sykehjems søknad er det viktig at pårørende følger opp med å påpeke alt som ikke fungerer. Det kan være en tung prosess, siden saksbehandlerne fokuserer på dokumentasjon fra båre hjemmesykepleie og pårørende. Det kan derfor lett bli en del korrespondanse og eller telefoner. Min generelle erfaring er at alle får plass, men at tiden det tar før en faktisk får det oppleves som tung, siden når en først søker så har det ofte ikke funger optimalt over en lengere periode allerede.

  Lykke til med prosessen

  Vennlig hilsen A.Bachke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *