Hvordan utrede for demens

Det finnes flere metoder for å utrede demens:

  • Klinisk undersøkelse: En lege vil undersøke pasienten for tegn på demens, samt gjennomføre en nevrologisk undersøkelse for å utelukke andre årsaker til symptomer.
  • Klinisk undersøkelse: En lege vil undersøke pasienten for tegn på demens, samt gjennomføre en nevrologisk undersøkelse for å utelukke andre årsaker til symptomer.
  • Bildediagnostikk: Det kan tas bilder av hjernen, som CT eller MR, for å se etter tegn på hjerneskade eller sykdom.
  • Biologiske tester: Det kan tas blodprøver for å utelukke andre årsaker til symptomene og for å se etter tegn på sykdom.
  • Diagnostisk kriterier: Det kan brukes kriterier som DSM-5 eller ICD-10 for å stille en diagnose av demens.
  • Det er viktig å utrede for å avklare om pasienten er deprimert, i noen tilfeller kan depresjon ligne på demens og depresjon er relativt vanlig ved demens.

Det er viktig å notere at ingen av disse metodene kan gi en definitiv diagnose av demens alene, og en kombinasjon av metoder er vanligvis nødvendig for å stille en sikker diagnose.