Kjell Løchens dagbok

Ved utbruddet av 2. verdenskrig var Kjell Løchen en relativt vanlig ung mann på 27 år bosatt i Oslo. Et snaut år ut i krigen bestemmer han seg for å flykte landet for å melde seg til aktiv kamp mot tyskerne. Den 11. mars 1941 starter den lange ferden gjennom blant annet Sverige, Russland, Tyrkia, Irak, Iran, India, Sri Lanka, Sør-Afrika og Trinidad før han i september samme år endelig ankommer Canada. Underveis skriver han en dagbok (han kaller den selv reiseprotokoll) i to bind og limer inn fotografier, kart, tegninger, presseklipp, reklamer, pengesedler og gjenstander. Det er innførsler for om lag 100 dager i løpet av dette halvåret og lengden varierer fra en linje til mange sider. Dagboksidene vil legges ut Arkivverkets hjemmesider på dagen 68 år etter de ble skrevet. Fortellingen startet 9. mars med Riksarkivets forord. Les den spennende dagboken her.