Kulturminneåret 2009

Foto: Steve Carlton
Foto: Steve Carlton

Som mange av våre lesere sikkert allerede vet ble 2009 offisielt valgt til å være et kulturminneår. Intensjonen til Kulturminneåret 2009 er at det skal være aktiviteter rundt kulturminnene og kulturminnene selv skal står i sentrum. Samt å få frem at det å jobbe med kulturvern og kulturformidling har en verdi i seg selv. Så for å bidra til å holde dette fokuset oppe vil vi på Eldresenteret.no trekke frem noen av de aktivitetene som fortløpende skjer.

Statsbygg har som en del av denne satsingen åpnet mange av sine eiendommer for publikum som ledd i kulturminneåret. Her er deres kalender for detalj informasjon om hvilke bygg det gjeller og når de er åpne.

Et annet tiltak har vært å oppfordre folk til å skrive inn historier om lokale kulturminner og fortellinger fra hverdagslivet. De oppfordrer alle som vil dele sin historie til å sende den inn slik at den kan bli tilgjengelig for at alle. Gå hit for å se alle de spennende og interessante historiene som allerede ligger inne.

Hver uke legges det også ut historier om et kulturminne, her er det mang godbiter, følg med i Ukens kulturminne.

En detaljert kalender for alle kulturårets aktiviteter i hele landet finner du her. God fornøyelse