Legevakt eller lege hjem?

Når man er syk eller ens pårørende blir dårlig, er det ikke alltid mulig å komme til fastlegen på kort varsel. Alternativet blir enten å dra til nærmeste legevakt eller å få en lege hjem.

I Oslo som er den tettest  befolkede kommunen i Norge er tilbudet som følger:

Hvis fastlegen ikke har mulighet til å gi deg time innen rimelig tid er alternativet enten å dra til legevakten i Storgaten 40, eller til Volvat medisinske senter. Den store fordelen med å komme på legevakten eller Volvat er at de har utstyr som gjør en grundig undersøkelse mulig. Prøver som røntgen, blodprøver, EKG krever utstyr en lege ikke kan ta med seg på utrykning, samt at det er behov for leger som kan vurdere prøveresultatene.

Hvis man etter å ha snakket med Oslo legevakt på tlf 22932293 og har fått sitt medisinske problem vurdert i forhold til  alvorlighets- og hastegrad, og er blitt anbefalt å komme, men ikke er i stand til  å komme seg ned dit ved egen, pårørendes, venners, naboers, hjemmesykepleie eller trygghetsalarmens hjelp, er det mulig å få lege hjem.

Men  ventetiden for å få lege hjem blir ofte lang, siden legevakten hele tiden må prioritere i forhold til de mest akutte tilfellene som dukker opp. I tillegg er undersøkelsen som legen kan gjøre hjemme sterkt begrenset i forhold til hvilke muligheter en har på legevakten. Konklusjonen på et hjemmebesøk kan også ofte være at en allikevel må til legevakten for nærmere undersøkelse.

Volvat medisinske senter. 22957500 – Borgenveien 2A

Oslo kommunale legevakt 22932293  – Storgaten 40