Mer fornøyde pårørende

sykehjemPårørende til Oslos sykehjemsbeboere er mer fornøyd med tilbudet beboerne får. – All honnør tilhører de ansatte på sykehjemmene, sier kst byråd for velferd og sosiale tjenester, Jøran Kallmyr.  

Helse- og velferdsetatens pårørendeundersøkelse på sykehjem i Oslo viser at 85 prosent av de pårørende er fornøyd eller svært fornøyd med det tilbudet Oslos sykehjemsbeboere har. Dette er liten økning fra fjorårets undersøkelse, da tilsvarende tall var 82 prosent. I årets undersøkelse deltok 1716 pårørende.

– Tilbakemeldingene fra de pårørende til beboere er minst like viktig som tilbakemeldingene fra beboerne selv. Tallene fra både pårørendeundersøkelsen og beboerundersøkelsen viser at de som er i befatning med sykehjem hovedsakelig er fornøyde, sier Kallmyr.

Private fortsatt best
Undersøkelsen viser at pårørende er mest fornøyd med de privat drevne eller ideelle sykehjemmene. Mens 87 prosent av de pårørende enten er fornøyd eller svært forøyd med disse sykehjemmene, er tilsvarende tall for de kommunale sykehjemmene 83. Tilfredsheten med de kommunalt drevne sykehjemmene har økt mest.

– Sammenligner man med undersøkelsen fra i fjor øker tilfredsheten med både de kommunale og private/ideelle sykehjem. Det kan ikke bety annet enn at kvaliteten i tilbudet har økt, og at dette noe også pårørende har merket seg, sier Kallmyr.

Respekt og privatliv
Undersøkelsen viser at pårørende er mest fornøyd med hvordan personalet opptrer overfor sykehjemsbeboerne. Spesielt gjelder dette overholdelse av taushetsplikten, der 96,1 prosent av de pårørende er enten fornøyd eller svært fornøyd. 92 prosent av pårørende er enten fornøyd eller svært fornøyd med hvordan personalet behandler beboerne. 

– Personalets opptreden overfor beboerne og deres pårørende er det som skårer høyest på denne undersøkelsen, og dette er utrolig gledelig. Det er jo også slik at sykehjemmene får bedre skussmål på de aller fleste områder, sier Kallmyr.

Ti på topp
Følgende sykehjem har fått best skussmål i pårørendeundersøkelsen

1.    Søster Ninas sykehjem
2.    Villa Skaar
3.    Ammerudlunden
3.   Kajalund
3.   Sofienbergsenteret
6.    Cathinka Gulberg
7.    Manglerudhjemmet
8.    Vålerengen bo- og servicesenter
9.    Bekkelagshjemmet
10.  Nordberghjemmet

Kontaktpersoner:
Jøran Kallmyr, kst byråd for velferd og sosiale tjenester, 23461168/916 31 670