Norge dårligst på solvarme

Norge er på Europa-bunnen i innstallerte solfangere. Svenskene har 13 ganger og danskene 28 ganger så mye som oss. Politikerne må øke støtten til minst halvparten av investeringskostnadene, og kreve solfangere som standard i nye offentlige bygg i Sør-Norge.

Over to tredeler av energiforbruket i boliger og næringsbygg går til varmtvann og oppvarming, og mye av den elektriske strømmen vi bruker til dette, kan erstattes av varme produsert fra solfangere.

–Det har altfor lenge vært en myte at det ikke er noen vits i å utnytte sol til å varme opp vann og boliger her i landet, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad. Lave strømpriser og en feiloppfatning om at Norge ligger for langt nord, har bidratt til denne misforståelsen. Å utnytte varmen i sola gir like stor effekt i Sør-Norge som i våre naboland – og det er lønnsomt, sier Hermstad. Det er et paradoks at et land som har noen av verdens ledende solcelleprodusenter, ikke selv gidder å utnytte utslippsfri solvarme, mener han.

–Politikerne må øke støtten til privathusholdninger til minst halvparten av investeringskostnadene, og de bør kreve solfangere som standard i nye offentlige bygg i Sør-Norge, mener Framtiden i våre hender. En investering i solvarmeanlegg må kunne nedbetales i løpet av 5 år – ikke opp mot 15 år som i dag, sier Hermstad.

Les hele arbeidsnotatet «Stort potensiale for solenergi»

Den 14. mai markeres den norske solenergidagen, og den 15. mai starter European Solar Days – som markeres for annen gang.