Vil NTNU knowhow revolusjonere måten vi trener på?

 

Det kanadiske firmaet  Mio har lansert en aktivitetsmåler basert på norske data og algoritmer. Prof. Ulrik Wisløff har sammen med et forskerteam på NTNU utviklet en ny og meningsfull parameter for måling av hjertefrekvens kalt PAI. PAI står for Personlig Aktivitets Intelligens. PAI-tallet tar utgangspunkt i hjertefrekvensen og sier noe om når vi har gjort nok fysisk aktivitet for å beskytte oss mot livsstilssykdommer.

PAI skalaen går fra 0-100. Målet er i løpet av en uke å oppnå 100 PAI poeng. Det kan enten gjøres ved å gå langt og mye eller ved intens trening i korte perioder, hva en velger er opp til en selv.

Helsemyndighetenes anbefaling er at folk blir mer aktive, og ikke minst at en får øket kondisjon. Faktisk oppfyller bare 20-30% av befolkningen dagens anbefaling til fysisk aktivitet.

Kondisjon er det beste måle for å si noe om hvordan det står til med helsa vår i dag. Og hvordan det går med oss fremover. Dette er både en god og en dårlig nyhet. Det er en god nyhet for de hjertesyke som trener siden de får rask effekt av treningen.  Og en dårlig nyhet for de som er hjertefrisk og sitter i sofaen, siden det å være frisk å ikke være aktiv ikke gir noen helsegevinster.

Forsker teamet på NTNU har i tillegg laget en kalkulator på nettet i samarbeid med helsedirektoratet, som sier noe om hvor gammel kroppen din er basert på noen enkle spørsmål.  Ta testen her, om du tørr 🙂

Mio Slice er nylig blitt sluppet på det norske markedet. Eldresenteret.no mener at aktivitets målere som måler PAI er et utmerket hjelpemiddel til både å styrke samt vedlikeholde egen helse. At teknologien bak produktet som nå selges verden over er utviklet i Norge, basert på norske forskningsresultater gjør det i tillegg ekstra spennende å være med på et løft for verdens folkehelse.

Foredraget på Helsekonferansen 2017 som presenterer utviklingen av PAI kan sees her Det starter 4:31:31 ut i videoen