Nye passregler

Utenriksdepartementet melder at fra 01.12.2009 vil det ikke lenger være mulig å søke om pass ved norske honorære konsulater i utlandet. Kun ambassader og enkelte generalkonsulater (se oversikt siste avsnitt) vil etter denne dato kunne ta imot søknad om pass.

Fra 01.01.2010 er det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass samtidig.  Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved utenriksstasjonen.

Årsaken til disse endringene er at Norge følger Schengens krav om at det skal være obligatorisk med biometri i pass.  Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur.  Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr vil fra samme dato bli tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Søker kan selv velge hvilken ambassade eller generalkonsulat søknad ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet, dette selv om bostedsadresse er i utlandet.  Utlevering av ferdigprodusert pass vil finne sted som i dag, enten på ambassade eller konsulat. I noen land vil søker også kunne få pass tilsendt rekommandert ved lokalt postkontor.

I tillegg til samtlige ambassader så kan følgende generalkonsulater ta imot passøknader:

Alicante

Guangzhou

Hamburg

Houston

Juba

Murmansk

New York

Rio De Janeiro

St. Petersburg

San Francisco

Shanghai