Omsorg+ eller Omsorg-?

Om en går inn på Oslo kommunes hjemmeside kan en lese at det er lagt ut anbudspapirer for et konsept som de har kalt Omsorg+ med frist for innlevering 16.04.09.
Omsorg+ handler om at det skal driftes omsorgsboliger for eldre over en periode på 20 med opsjon på 10+10år. Ut fra beskrivelsen på Oslo kommunes hjemmeside ser det ut som en her beskriver en trygdebolig til oppegående eldre som er 67+ og som ønsker å bo i et en liten og lettstelt leilighet, men samtidig vil ha et aktivitetstilbud rundt seg.

I beskrivelsen av lokalitetene står det at de skal være: Omsorgsboliger i kombinasjon med et døgnbemannet serviceareal med husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase for hjemmetjenesten. Og videre at: beboernes behov kan variere stort fra å være nærmest selvhjulpne når det gjelder dagliglivets gjøremål til å være i behov for pleie og omsorg de fleste av døgnets timer.

Om dette prosjektet blir realisert vil det utvilsomt dekke et behov for trygghet og stimulans som ikke finnes i tilstrekkelig grad i dag. Men om en skal være litt realistisk vil det også være rart å se for seg et slikt tilbud bli realisert i sin nåværende form når en stadig kan lese at pasienter, som er ferdigbehandlet på sykehus blir liggende siden de er for dårlige til å komme hjem samt at det ikke er plass på sykehjem. Da kan en ordning med en hjemmetjeneste på huset og en døgnbemannet husvert fort bli en mulighet for bydeler med trang økonomi. Og i stedet for å bli et tilbud til spreke eldre over 67 som vil motvirke isolasjon, blir et sykehjem ”light”, men med samme beboergrunnlag som et tradisjonelt sykehjem.
Vi håper selvfølgelig at det ikke blir tilfellet, men vil følge spent med videre i prosessen.

Les artikler som omhandler problemstillingen eldre sykehus og plassmangel på sykehjem se Aftenposten og NordreAker Budstikke