Oslo: Krisepenger også til eldre

– Oslo kommune er den første kommunen i landet som legger fram en sak om hvordan de ekstraordinære midlene til trygging av sysselsettingen skal fordeles. Også de eldre tilgodesees.

Praktiske produkter

I mylderet av nye produkter som stadig fallbys oss forbrukere er det sjelden at kombinasjonen nytt, enkelt og praktisk er salgs argumentet, men når det gjelder Doros mobiltelefon er det faktisk tilfellet.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et ikke lovpålakt tilbud som kommunehelsetjenesten tilbyr eldre hjemmeboende som ønsker muligheten til raskt å komme i kontakt med helsepersonell.

Mer fornøyde pårørende

Pårørende til Oslos sykehjemsbeboere er mer fornøyd med tilbudet beboerne får. – All honnør tilhører de ansatte på sykehjemmene, sier kst byråd for velferd og sosiale tjenester, Jøran Kallmyr.

Dans deg i form!

Ikke alle er like glad i trening, men nå kan du komme deg i form eller bare ha det gøy sammen med andre glade seniorer. Seniordans Norge har lokale avdelinger over hele landet.