Pensjon for gjenlevende ektefelle

 

penger1En gjenlevende ektefelle får etterlattepensjon dersom ekteskapet har vart i fem år, eller den gjenlevende har eller har hatt barn med den avdøde eller har omsorg for den avdødes barn og ekteskapet og omsorgsperioden etter dødsfallet samlet utgjør minst fem år.

Du finner mer informasjon om ytelser til gjenlevende ektefelle på nav.no