Seniorforskning konkluderer -Yoga er best for stress-mestring

judepics1

Statens arbeidsmiljøinstitutt sier i en rapport om seniortiltak i en større bedrift at enkel yoga og avspenningsteknikker bedrer evnen til å takle stress.

Prosjektet som var et samarbeid mellom STAMI og Universitetet i Oslo, fulgte en gruppe arbeidstakere over 50 år som hadde relativt monotont dataarbeid. Gruppen fikk instruksjon i en mental avspenningsteknikk (Acem-meditasjon) og kroppslige avspenningsøvelser (enkel yoga).

Overlege ved STAMI, Morten Wærsted, mener at avspenningsmetoder kan være et nyttig tiltak for seniorer i arbeidslivet. – Arbeidstakerne som deltok i prosjektet rapporterte om bedret evne til å takle stress. I tillegg oppga mange at de fikk bedre søvn og taklet bekymringer og påkjenninger bedre, sier Wærsted. Han mener videre at et slikt tiltak kan styrke eldre arbeidstakeres evne til å oppnå avspenning og gi reduserte stressplager.

For de som ønsker videre innsikt. Her er linker til to av mange organisasjoner som driver med yoga og avspennings teknikker i norge.  Acem og  Art of living