Svineviruset

Mange media skriver om svineinfluensaen som er oppdaget i Mexico og USA. Lurer du på hva det er eller vil ha oppdaterte opplysninger direkte fra helsemyndighetene går du inn på Folkehelseinstituttets sider som du finner her. Der får du informasjon om utbredelse og om eventuelle tiltak fra myndighetenes side. Avisen USA Today melder at åtte elever ved en skole i New York har testet positivt for svineinfluensaen etter en tur til Mexico.

Det er ennå ikke påvist svinevirus i Europa men flere land anser det som meget sannsynelig at det allerede har kommet hit.

Helsemyndighetene i Norge forholder seg til Verdens helseorganisasjon (WHO) og følger fortløpende utviklingen av situasjonen i USA og Mexico.

– Vi vil også informere reiselivsbransjen om våre råd til reisende til og fra de berørte områdene. Det er på bakgrunn av den aktuelle situasjonen ikke grunnlag for å fraråde reise til de berørte områdene. (Sør-California og Texas mot grensen til Mexico og Mexico), sier overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet.

– WHO vurderer i dag ikke utbruddet av svineinfluensa som en pandemi. Det arbeides nå med å finne ut mer om det aktuelle viruset, hvor smittsomt det er mellom mennesker og hvilken evne det har til å gi alvorlig sykdom. Sentrale helsemyndigheter i Norge gjennomgår planer og rutiner for å være godt forberedt dersom denne situasjonen skulle endre seg, sier Iversen.

Generelle tiltak for å hindre spredning av virus:
*Vask hendene ofte med såpe og vann, spesielt hvis du hoster/nyser. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er også effektive.

*Begrens nær kontakt med syke personer.

*Dekk til nese og munn med et papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og kast lommetørklet rett etter bruk.