Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på bred høring et forslag om å etablere et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Det foreslås at registeret legges til Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen.

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Read More »