Flere får kreft, færre dør av kreft

Folkeinstituttet skriver idag at kreftdødeligheten har endret seg lite fra 1950 til i dag. Kreftforekomsten har derimot økt. For begge kjønn samlet er det om lag én av fire nordmenn som dør av kreftsykdom i dag. Høyere kreftdødelighet blant menn. Kreftdødeligheten blant menn er høyere enn blant kvinner. De tre kreftformene som tar flest liv blant menn […]

Flere får kreft, færre dør av kreft Read More »