Ut på tur – aldri sur

God planlegging er halve turen.
DNTs medlemsforeninger har et variert utvalg av turer for deg som er 60+.