sykehjem

Hvordan søke sykehjemsplass

For å søke sykehjemsplass må man ta kontakt med kommunen, eller bydelen hvor en bor i. Man kontakter enten søknadskontoret, bestillerkontoret eller servicetorget. Ikke alle kommuner har egne bestillerkontor som behandler søknadene om hjemmesykepleie, praktisk bistand og sykehjem.

Flere private sykehjem i Oslo

Byrådet foreslår å konkurranseutsette åtte nye sykehjem de neste tre årene. Åtte er allerede konkurranseutsatt. – Vi har tro på å bruke markedet for å gi eldre i Oslo et bedre tilbud, sier Sylvi Listhaug byråd for velferd og sosiale tjenester.

Oslo: Krisepenger også til eldre

– Oslo kommune er den første kommunen i landet som legger fram en sak om hvordan de ekstraordinære midlene til trygging av sysselsettingen skal fordeles. Også de eldre tilgodesees.

Mer fornøyde pårørende

Pårørende til Oslos sykehjemsbeboere er mer fornøyd med tilbudet beboerne får. – All honnør tilhører de ansatte på sykehjemmene, sier kst byråd for velferd og sosiale tjenester, Jøran Kallmyr.