Eldre kan få en telefonvenn – Gratis!

Telefonkontakt for eldre og uføre er en selvstendig, landsdekkende organisasjon, med hovedmål å skaffe frivillige telefonvenner til eldre og uføre. Telefonkontakt er et tilbud til alle hjemmeboende eldre og uføre.

Eldre kan få en telefonvenn – Gratis! Read More »