Seniorforskning konkluderer -Yoga er best for stress-mestring

Statens arbeidsmiljøinstitutt sier i en rapport om seniortiltak i en større bedrift at enkel yoga og avspenningsteknikker bedrer evnen til å takle stress.

Seniorforskning konkluderer -Yoga er best for stress-mestring Read More »