Trygghetsalarm

trygghetsalarmTrygghetsalarm er et ikke lovpålagt tilbud som kommunehelsetjenesten  tilbyr  eldre hjemmeboende som ønsker muligheten til raskt å komme i kontakt med helsepersonell. For å få en trygghetsalarm må en henvende seg til bestillerkontoret/ hjemmesykepleien i sin  kommune, hvor en så får et søknadskjema. De fleste kommunene har en egenandel. I Oslo er den på 165.- pr. mnd. Det finnes også private trygghetsalarmtilbydere. I Oslo er det Hjelp24 som drifter trygghetsalarmene for Oslo kommune, som også kan tilby tjenesten privat til de som ikke blir dekket av det kommunale tilbudet.