Utflukt med historisk sus

 

 

Foto: Kjetil Bjørnsrud

Foto: Kjetil Bjørnsrud

 

 

 

 

 

Hvis søndagsutflukten skal planlegges synes vi du skal vurdere Eidsvollsbygningen og Wergelandsmuséet. I idylliske omgivelser ligger muséum, kafé og Carsten Ankers verkseierbolig.

Wikipedia kan vi lese:

 

Eidsvollsbygningen er en historisk bygning på Eidsvoll Verk i Akershus. Den opprinnelige bygningen er fra ca. 1770. Den ble bygd inn slik den framstår i dag rundt 1800 av Carsten Anker som verkseierbolig ved Eidsvoll Jernverk(Eidsvoll Verk). Den originale bygningen utgjør den østre halvdelen. Da bygningen sto ferdig ombygd var den en av de største og mest moderne private boliger i landet. Inspirasjon hadde man fått fra daværende moderne dansk og fransk arkitektur. Bygningen bærer stilmessig preg av nyklassisismen. Den samlede gulvflate for bygningen er over 2.000 kvadratmeter.

Alt opprinnelig inventar ble solgt på auksjon etter Carsten Ankers konkurs i 1823. Noe av det opprinnelige inventaret fra Ankers tid har siden kommet tilbake gjennom kjøp og gaver. Det meste av inventaret man kan se i dag er imidlertid innkjøpt eller lånt fra andre museer.
På hver side av hovedbygningen står det to paviljonger. Den nordre (foto), som nå er museumsbutikk, var Eidsvoll verks kontorbygning. Deler av arbeidernes lønn ble utbetalt her i form av mat.

Riksforsamlingen disponerte bygningen og dannet Norges grunnlov her i 1814. Bygningen er nå under den norske stats eie og forvaltes av stiftelsen Eidsvoll 1814. Bygningen og området rundt er åpent for publikum som turistattraksjon. Til 100-årsmarkeringen for unionsoppløsingen i 2005, sto publikumssenteret Wergelands Hus, oppkalt etter Henrik Wergeland, ferdig på området.

Se mer på muséets egne sider.