Valget 2017 – et helsevalg?

 

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11.september.

Helse er et viktig tema for mange velgere og et tema som ofte debatteres. I de fleste debatter er alle enige om i større eller mindre grad gi å mere penger til helsevesenet, men det er få konkrete forslag om hvordan organisere helsevesenet for å få gode tjenester.

Flere mediehus har egne valgomater for å hjelpe velgerne til å finne sitt parti.

Men det er ikke så mange helserelaterte spørsmål i disse valgomatene.

TV2: 5 av 34 var helserelatert. 11,7%

Aftenposten: 3 av 40 var helserelatert. 7,5%

NRK: 2 av 31 var helserelatert.  6,4%

Av de partiene som stiller til årets stortingsvalg med et meget tydelig fokus på helseprioriteringer er det særlig  Helsepartiet og Pensjonistpartiet som peker seg ut. Pensjonistpartiet har holdt på siden 1985, mens nykommeren Helsepartiet, ble startet av Lise Askvik i 2016 og i januar 2017 registret i Brønnøysundregisteret.

Helsepartiet har ikke bare et uttalt fokus på helse, men også organiseringen av hele den offentlige sektor. Helsepartiet skriver i sitt program at: De er innbyggernes parti – det er pasienter, pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt- helsesystem. De ønsker et helsevesen med høy kvalitet til alle, uavhengig av inntekt. Samt en gjenreising av menneskeverd og menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenestene. Helsepartiet vil også arbeide for bedre organisasjons- og ledelsesprinsipper i offentlig sektor, som vil gi bedre tjenester også innen politi, forsvar, undervisning, NAV mm.

 

 

 

Pensjonistpartiet krever at privat og offentlig helsevesen må sees under ett for å redusere helsekøer. Det offentlige skal betale regningen, uavhengig om den enkelte får hjelp fra det offentlige, det private, eller at behandling gis i utlandet. Behandlingen skal være godkjent av offentlige helsemyndigheter.

De krever også at utdanning og rekruttering til helsetjenesten prioriteres. Samt at det innføres en ”havarikommisjon” som skal gjennomgå større ulykker/hendelser ved norske sykehus.

 

For prinsipprogrammet til Helsepartiet se her.

For partiprogrammet til Pensjonistpartiet se her