Verdensarven

Foto: chillihead
Foto: chillihead

Unesco har laget en liste over vår felles kulturelle verdensarv. Listen består av både menneskeskapte kultursteder og unike naturområder.
De fleste land ønsker naturligvis å ha så mange som mulige steder på denne listen, men kriteriene er strenge og ikke mange kommer gjennom nåløyet.

Gjøres det inngrep et sted som står på listen, ved at det for eksempel bygges en bro eller rives en bygning, kan det bety at det vurderes som et så stort tap for helheten at stedet faller ut av listen. Strekking av strømkabler over Geiranger fjorden kan føre til at en av de få stedene i Norge som er på listen faktisk kan blir strøket.

Så for de som vil reise til noen unike områder eller bare la seg inspirere av vår felles kulturelle arv gå inn på listen her. Her finnes mange kjente steder, men brorparten av listen domineres av de til nå ennå ikke så kjente reise mål verden over. For de norske stedene på listen gå hit.