Video og podcaster fra utenriksdepartementet

 

Foto:Tore Berntsen
Foto:Tore Berntsen

Er du politisk interessert kan du se video-innslag fra statsrådenes reiser eller deltakelse på forskjellige arrangementer rundt om i verden i tillegg til direkteoverføringer av pressekonferanser og andre arrangementer fra departementet på Nett-TV. Du kan også se tidligere overføringer som kan avspilles uavhengig av tid og sted.Du kan også høre utviklingsminister Erik Solheims telefonsamtaler med aktuelle personer om aktuelle tema. Trykk her for å gå rett til utenriksdepartementets nettsider.